Mökkitalkkari, par­ket­tiasen­taja ja osaava remontti­mies palve­lukses­sasi | Piek­sämäki

Teen kaikki mökki­talkkarin työt aina lämmityk­sestä valvontaan ja ylläpito­siivouksiin.

Tarjoan apua arjen pieniin askareisiin niin kotona, kuin mökillä, kaupassa käyn­nistä aina haravointiin. Toteutan vuosien kokemuk­sella isommatkin remontit ja erityisesti parket­tityöt kymmenen vuoden ammatti­taidolla.

Saat kaiken yhdestä numerosta, isommatkin projektit hoituu yhteistyökumppa­niemme avulla!


Saat meiltä myös koti­talous­vähen­nyksen

muista kotitalousvähennys! Remontti­palve­lujen lisäksi kaikista mökki­talkkari­palveluista saat koti­talousvä­hennyksen,
joka kan­nattaa hyödyn­tää! Lue lisää tääl­tä »